Lähetys on iloinen tehtävä

 

Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21)

Tämä Jeesuksen sana koskee koko kirkkoa, jokaista sen seurakuntaa ja jokaista kristittyä. Lähetyksessä jokaisella on oma paikkansa. Me välitämme sanoin ja teoin yhteisen todistuksemme Jumalan rakkaudesta. Kirkko ei vain osallistu lähetykseen, vaan on olemassa sitä varten. Kirkko on siis lähetetty kirkko.

 

Nimikkolähetti

Vuoden 2017 lopulla lähetystyön johtokunta esitti yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että se solmisi nimikkolähettisopimuksen Tiina Harjun/Suomen Lähetysseuran kanssa vuosiksi 2018-2019. Tiinan työalueeksi kaavailtiin koulutus- ja kehittämistehtäviä Botswanan ev.lut. kirkossa. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja sopimus solmittiin tammikuussa 2018 ja Tiina lähti Botswanaan helmikuulla 2018. Seurakunnan kannatustavoite on 3 000 €/vuosi.
 

Nimikkokohteet

Isonkyrön seurakunnalla on kolme nimikkokohdesopimusta Suomen Lähetysseuran kanssa:

  1. Namibian evankelisluterilaisen kirkon työntekijäkoulutus Paulinumin teologisessa seminaarissa Windhoekissa,

  2. Botswanan vammaistyö. Thuson vammaistyön keskus Maunissa,

  3. Joshkar-Olan seurakuntatyö Marin tasavallassa Venäjällä.

Näiden lisäksi seurakunta tukee Keski-Aasian alueen mielenterveystyötä Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kautta.

Sopimusten euromääräinen summa on 19 000 €/vuosi.

 

Kummilapsi

Seurakunnan lapsi- ja nuoristyöllä on kummilapsi Keniassa. Tuemme Ashly Atieno Otienon (s. 2006) koulunkäyntiä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta 30 €/kk.

Ostoksilla Lähetyssopessa