Kaste

Kaste on samaan aikaan pieni ja suuri juhla. Kastettava saa olla läheistensä ja rakkauden ympäröimänä. Pieni kannetaan yhdessä Jumalan eteen ja hänen elämäänsä pyydetään siunausta.

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Kaste liittää seurakunnan jäseneksi. Kasteessa tullaan osaksi Jumalan perhettä ja koko maailman kristittyjen yhteisöä.

Kaikille halukkaille aina pienistä isosisaruksista kummeihin ja isovanhempiin löytyy kastejuhlassa eriyisiä tehtäviä.

Kastejuhlan jälkeen kastetun ja tämän perheen puolesta rukoillaan sunnuntain jumalanpalveluksessa. Jumalanpalveluksessa kiinnitetään myös uusi lehti kirkon kastepuuhun.

Kummit

Kummi on kasteen todistaja ja kastettavan aikuinen ystävä. Kmmi on mukana kummilapsen elämässä ja tukee vanhempia kristillisessä kasvatuksessa. Kummius on kummilapsen muistamista ja ajan viettämistä hänen kanssaan. Siihen kuuluu myös kummilapsen puolesta rukoileminen.

Kummeja on yleensä vähintään kaksi. Kummin tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen tai tai Evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen (laspikasteen) hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulua konfirmoitu henkilö, esimerkiksi ortodoksi tai katolilainen. Kirkkoon kuuluva henkilö ei voi toimia kummina.

Kristillinen kasvatus

Kristillinen kasvatus on lapsen rinnalla elämistä ja turvallisena aikuisena olemista. Se on yhteistä ihmettelyä silloin, kun pienen päässä pyörivät elämän suuret kysymykset. Se on iltarukouksen opettelua ja Raamatun kertomuksiin tutustumista. Jeesus antoi ohjeen kohdella toisia ihmisiä niin kuin itseään toivoisi kohdeltavan. Tämä on hyvä lähtökohta pienenkin ihmisen elämässä.

Kodin siunaaminen

Kotikasteen yhteydessä voi pappi toimittaa myös kodin siunaamisen, varsinkin jos juhla järjestetään perheen uudessa (tai melkein uudessa) kodissa. Yksi virsistä voi olla kodin tai perheen virsi ja itse kodin siunaaminen liitetään kasteen yhteydessä esirukoukseen. Seurakunta antaa kodin siunaamisen yhteydessä lahjaksi pienen ristin, jonka voi ripustaa kotona seinälle.

Muistilista kasteen järjestelyjä varten:

  • Yhteydenotto kirkkoherranvirastoon
  • Lapsen nimen valinta
  • Kummien valinta
  • Kastekeskustelu papin kanssa
  • Kastepuvun hankkiminen
  • Vieraiden kutsuminen tilaisuuteen
  • Mahdollisista tarjoiluista kasteen jälkeen huolehtiminen
  • Kastepöydän valmistelu

Kastepöydäksi käy tavallinen pieni pöytä, joka peitetään valkoisella liinalla. Pöydälle laitetaan kastemalja, jossa on lämmintä vettä, Raamattu ja kynttilä. Usein pöydällä on myös puhdas liina vauvan pään kuivaamista varten sekä kukkia, jotka muistuttavat Jumalan luomisteoista.

Ennen kastetta perhe soittaa kastepapille ja sopii ajan kastekeskustelulle. Keskustelussa sovitaan tilaisuuden kulusta, yhdessä veisattavista virsistä sekä tarkistetaan kummien tiedot (kokonimet, kirkkoon kuuluminen, sosiaaliturvatunnukset). Usein toimituskeskustelu on kasteperheen kotona. Papille ei tarvitse keittää kahvia tai tarjota mitään erityistä.

Kastejuhlan virsiä

214-219 Pyhä kaste -osaston virret

490 Mä silmät luon ylös taivaaseen

492 Ystävä sä lapsien

496 Oi Jeesus ota syliisi

498 Nyt kulkee halki korpimaan

499 Jumalan kämmenellä

501 Kuule Isä taivaan

503 Taivaan Isä suojan antaa

517 Herra kädelläsi

806-810 uusia kastevirsiä tutuilla sävelmillä

917 Rukouksen liekki

931 Rukous on silta

971 Maan korvessa

Kastejuhlassa on yleensä kaksi virttä. Kaikki virsikirjan virret sopivat kastejuhlaan. Tähän listaan valitut ovat vain esimerkkejä. Lisäksi kastetilaisuudessa voi olla muuta musiikkia.

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä