Kirkkoneuvosto 19.6.2024

Pöytäkirjan löydät kokouksen jälkeen täältä.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus löytyvät kokouksen jälkeen täältä.