Uutislistaukseen

Vanhan kirkon lattian alta paljastuneet luufragmentit

Isonkyrön seurakunnan kirkkoherra Satu Linko kertoo Vanhan kirkon remontin yhteydessä löydettyjen luufragmenttien uudelleen maahan kätkemisestä.

Vanha kirkko.jpg

Viranhaltijana on vaikea kommentoida asiaa, joka on vielä hallinnollisesti kesken. Lausunnossaan Museovirasto on tähän mennessä todennut, että luumateriaali tulee haudata kirkkomaahan.

Työn ollessa kesken Museoviraston arkeologi on kuitenkin myös todennut, että luiden uudelleenhautaamisesta kirkkoon on vaikea antaa vielä lopullista kantaa.

Isonkyrön Vanhakirkko muinaisjäännös ja merkittävä arkeologinen kohde. Tämä tekee asiasta kompleksiivisen. Tällä hetkellä luumateriaali on seurakunnan säilytyksessä. Kun Museoviraston lopullinen kanta selvinnyt, kätkemme maahan luut, aikaisintaan ensi syksynä.

Haluan korostaa, että prosessin edetessä yhteenkään hautaan ei vaikeaa ja mittavaa kosteusongelmaa ratkaistaessa ole kajottu, eikä hautarauhaa rikottu.

On kyse aiempien korjaushankkeiden yhteydessä esiintulleista tai -otetuista, ja esille jätetyistä yksittäisistä luista tai osista, jotka on nyt nähty ja nostettu talteen, kun lattian alustaa on puhdistettu aiempien remonttien yhteydessä sinne jätetyistä roskista.

On pohdittava tarkoin näiden hautaamista lattian alle, koska tilaa on vähän. Lisäksi nyt päällimmäisenä olevan, irtonaisen maa-aineksen alla oleviin kerroksiin ei ole tarkoitus koskea vaan niiden halutaan säilyvän alkuperäisellä paikalla kajoamatta.

Nyt arvokkaasti ja eettisesti talteen otettu luuaineisto on seurakunnan hallinnassa ja seurakunta huolehtii niiden uudelleenhautauksesta. Uudelleen maahan kätkemisen myötä on nyt mahdollista antaa luuaineistolle hautarauha, ei ottaa sitä pois.

Tällä hetkellä kerätään adressia, jossa esitetään, että luut on haudattava uudelleen kirkon lattian alle. Seurakunnan puolelta voin todeta, että myös mahdollisen adressin allekirjoittaneet tulevat joukkona huomioitua. Tämä keskustelu on arvokas.

Toivon kuitenkin, että käytävä keskustelu käydään faktapohjalta. Löytyneet luut ja luiden osat ovat olleet silmin havaittavissa lattian poistamisen jälkeen. Niitä ei ole kaivettu esiin. Nyt tehdyt toimenpiteet tähtäävät ainoastaan kosteusongelmien ratkaisemiseen. Poistettu sekoittunut ja pehmeä, irrallinen maakerros on ainoastaan 10-20 paksuudeltaan senttimetriä. Hautapaikat ovat syvemmissä kerroksissa.

Satu Linko

kirkkoherra

Isokyrö

1.6.2023 10.12