Uutislistaukseen

Vanha kirkko talvella.jpg

Isonkyrön vanhan kirkon lattia

29.10.2020 14.22

Tiedote 29.10.2020

Isonkyrön vanhan kirkon lattiassa on todettu rakenteellisia ongelmia. Ongelmat tulivat näkyviksi kesällä lattian alustan kuivatuslaitteen uudelleen käyttöönoton ja huollon yhteydessä. Näiden havaintojen perusteella seurakunta tilasi lattian kuntotutkimuksen.

 

Kuntotutkimuksen mukaisesti alapohjassa on havaittu pahoja lahovaurioita kantavissa rakenteissa ja lattialankuissa. Mittauksin ja silmämäärisesti rakenteissa ja maaperässä on todettu myös mikrobikasvustoa. Edelleen raportin mukaan on ilmeistä, että löydöksillä on vaikutusta myös rakennuksen sisäilmaan.

 

Terveystarkastaja on suorittanut kuntotutkimuksen perusteella oman katselmuksensa vanhaan kirkkoon lokakuussa. Lausuntonaan terveystarkastaja on esittänyt, ettei vanhan kirkon tiloja tule käyttää käyttötarkoitukseensa ennen kuin tarvittavat korjaustoimenpiteet terveyshaitan poistamiseksi on suoritettu. Seurakunta on kirkkoneuvoston 28.10. tekemällä päätöksellä sitoutunut noudattamaan lausuntoa. Tällä hetkellä arvioidaan, että kirkko on suljettu ainakin kesäkauden 2021. Kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää lattiaa koskevan korjaussuunnittelun mahdollisimman pian valitsemalla tehtävään suunnittelijan.

 

Lisätietoja

kirkkoherra Satu Linko 0445598764

talousjohtaja Antti Viita, 0505540633