Uutislistaukseen

Talousarvioavustukset

26.9.2019 10.07

Seurakunta myöntää avustuksia seurakunnallisiin tarkoituksiin vuoden 2020 talousarviosta. Anomukset tulee toimittaa seurakuntaan 31.10. mennessä. Myös aikaisemmin avustuksia saaneiden tahojen tulee tehdä hakemus vuoden 2020 osalta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi avustuksen käyttötarkoitus, haetun avustuksen suuruus ja hakijan taloudellinen tilanne. Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille.