Tule mukaan toteuttamaan jumalanpalveluksia!

Isonkyrön seurakunnassa toimii seurakuntalaisten muodostamia jumalanpalvelusryhmiä, jotka palvelevat eri tehtävissä jumalanpalveluksissa. Tehtäviä on monenlaisia: toiset ovat ovilla kättelemässä kirkkoon tulijat, on tekstien ja esirukouksen lukua, kolehdinkantoa, ohjelman järjestämistä lapsille, musiikissa avustamista, visualisointia, kirkkokahvitusta jne. Joka ryhmällä on hyvä olla nimetty vetäjä, joka on suunnitteluvaiheessa yhteydessä seurakunnan työntekijöihin.

Jumalanpalvelusryhmäläisenä saat kenties uuden näkökulman, ja ehkä se alkaa puhutella uudella, erilaisella tavalla! Pääset myös vaikuttamaan jumalanpalveluksen sisältöön ja toteutukseen ja sitä kautta seurakunnan toimintaan. Lähde mukaan ryhmäläiseksi tai vetäjäksi!

Ilmoittautua voit lähettämällä sähköpostia (nimi ja yhteystiedot) osoitteeseen isonkyron.seurakunta@evl.fi

Seurakuntalaisia on mukana myös ehtoollisavustajina. Ehtoollisenjakoluvan myöntää kirkkoherra tehtävään perehdytyksen jälkeen. Mikäli tämä tehtävä kiinnostaa, voit olla yhteydessä kirkkoherraan.

Jumalanpalvelusryhmien tavoite ja toiminta-ajatus

Tavoitteena on jumalanpalvelusryhmien avulla saada seurakuntalaisia mukaan jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä kasvattaa kiinnostusta jumalanpalvelusta kohtaan. Tavoitteena viime kädessä on yhteisöllisyyden kokemuksen toteutuminen, tuntu "Jumalan kansan yhteisestä juhlasta".

Periaatteena on, että seurakuntalaiset toimittavat jumalanpalveluksen yhdessä työntekijöiden kanssa. Kyse on yhteisvastuusta, kuten koko seurakunnan toiminnassa.

Kaikki tehtävät jumalanpalveluksessa ovat tärkeitä. Toisaalta arvokasta ja lupa ja oikeus on vain olla kirkon penkissä.

Ryhmien määrä ja koko

Tavoitteena on 6-8 toimivaa ryhmää. Yhdessä ryhmässä olisi hyvä olla vähintään 5 henkilöä.

Ryhmänjohtaja

Ryhmänjohtaja on samalla ryhmän vetäjä ja yhteyshenkilö työntekijöihin päin. Ryhmänjohtajia pyydetään tehtävään henkilökohtaisesti tai suunnittelukokouksissa. Heitä pyydetään sitoutumaan tehtävään vähintään vuodeksi. Ryhmänjohtajan tehtävänä on koota ryhmä, huolehtia tehtävien jaosta ja pitää yhteyttä jumalanpalveluksista vastaaviin työntekijöihin (erit. liturgiin). Ryhmän tehtävien määrä on moninainen, ja tehtävät toteutuvat ryhmien mahdollisuuksien mukaan.

 

Millaisia tehtäviä jumalanpalveluksessa?

Ohessa on esimerkin omainen lista mahdollisista tehtävistä:

 • suntion avustaminen (kirkkoväärti)

 • tervetulotoivotus ja virsikirjojen jako kirkon ovilla

 • tervetulotoivotus lukupulpetista

 • evankeliumikulkueeseen osallistuminen

 • tekstien esitteleminen ja tekstinluku

 • esirukouksen laadinta ja/tai lukeminen

 • keskustelusaarnaan osallistuminen / saarnan havainnollistaminen / kysymysten tekeminen saarnaajalle (<= raamattutyöskentelyiden kuten raamattupiirien ja Sanasen yhteys jumalanpalveluselämään!)

 • kastettujen, kuulutettavien ja vainajien muistokynttilöiden sytyttäminen

 • musiikissa avustaminen (yhteistyö kanttorin kanssa)

 • ehtoollisavustus (mikäli kirkkoherra on myöntänyt ehtoollisenjakoluvan)

 • lasten erityinen huomioiminen: lapset kättelemässä lapsia ja jakamassa ohjelmia kirkon ovella

 • tarvittaessa kirkkokahvien laittamisessa avustaminen (voidaan nauttia srk-talolla tai kirkossa eli ”pystykahvit”

 • jne.

  Lapset jumalanpalveluksessa

Jokaisen ryhmän työskentelyyn olisi tärkeä saada mukaan lapsia tai lapsia. Kyse on edustuksellisesta osallisuudesta ja ennen kaikkea jumalanpalveluskasvatuksesta.

Mikäli ryhmässä on mukana lapsia, lapset voivat esim.

 • olla ovilla kättelemässä

 • soittaa suntion opastuksella kirkonkelloja

 • lukea raamatuntekstien esittelytekstin

 • lukea lasten osuuden esirukouksessa

 • viedä kastettujen nimilehden kastepuuhun

 • kantaa kolehtia

 • avustaa musiikissa

 • sammuttaa kynttilöitä jumalanpalveluksen päätyttyä

 • jne.