Kuulutus seurakuntavaaleista

Isonkyrön seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan 20.11.2022 kello 11.00–20.00 Isonkyrön seurakuntatalossa, Ruusupurontie 29, 61500 Isokyrö.

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta isonkyronsrk.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Isokyrö 3.10.2022

Isonkyrön seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Eeva-Leena Kauppinen