Kirkkoneuvosto 20.9.2023

Tutustu kirkkoneuvoston pöytäkirjaan täältä.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus löytyvät täältä.

 

Jumalanpalveluselämän ja musiikkityön johtokunta 27.9.2023

Tutustu johtokunnan pöytäkirjaan täältä.

 

Lähetystyön johtokunta 28.9.2023

Tutustu johtokunnan pöytäkirjaan täältä.

Uuden, eduskunnan hyväksymän kirkkolain mukaan seurakuntien viranomaisviestintä siirtyy yleiseen tietoverkkoon eli seurakunnan tai seurakuntayhtymän kotisivuille. Fyysistä ilmoitustaulua ei seurakunnilta enää edellytetä.

Kirkkohallitus Yleiskirje 26/2023(evl.fi)