Ristiäiset eli kastejuhla

Kasteessa sinusta tulee Jumalan lapsi ja Jeesuksen seuraaja. Kaste on Jeesuksen itsensä asettama sakramentti (Matt. 28:18-20). Kasteessa sinusta tulee myös kotiseurakunnan ja maailmanlaajuisen kristillisen kirkon jäsen.

Kaste voidaan pitää kodissa, kirkossa tai jossakin muussa seurakunnan tilassa.

Ristiäisten ajankohdan, kastepaikan ja papin voitte varata kirkkoherranvirastosta. Kastetilaisuuden järjestäminen seurakunnan tiloissa on maksutonta Isonkyrön seurakunnan jäsenille, mutta mikäli tilaisuudessa järjestetään kahvitus, peritään tilavuokra ja emännän palkka. Seurakunnalta voi myös lainata tarvittaessa kastemekon.

Vanhemmat ja kasteen toimittava pappi tapaavat ennen kastepäivää eli pitävät ns. kastekeskustelun. Tapaamisesta on hyvä sopia samassa yhteydessä, kun sopii kasteajankohdasta papin kanssa. Kastekeskustelussa sovitaan kastejuhlan käytännön kulusta ja täytetään lasta koskeva rekisteröimislomake ja kummien henkilötiedot.

Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta periaatteessa kaikki muutkin päivät käyvät. Kotiseurakunta lahjoittaa lapselle kastekynttilän, kastetodistuksen ja virsikirjan sekä kummeille annettavat kummitodistukset.

Noin viikon kuluttua kastejuhlasta kastettua ja hänen perhettään sekä kummeja ja isovanhempia kutsutaan jumalanpalvelukseen, jolloin luetaan kastettujen nimet ja rukoillaan kastettujen puolesta. Samalla kastepuuhun liitetään lapsen nimellä ja syntymäajalla varustettu puunlehti.

Kastepuu otettiin käyttöön Isossakyrössä palmusunnuntaina 2015. Aina palmusunnuntaisin vuoden aikana kastetut kutsutaan perhemessuun ja keittoruokailulle. Kastettu lapsi tuossa messussa oman kastepuun lehtensä ja kastelahjan.

Kastetoimituksen sisältö

Kastetilaisuuden yksityiskohdista sovitaan kastavan papin kanssa kastekeskustelussa. Kummeilla, isovanhemmilla, kastettavan sisaruksilla ja muilla kastejuhlassa läsnä olevilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti toimitukseen.

Toimituksen peruskaava on seuraavanlainen:

 • Virsi
 • Alkusiunaus
 • Johdantosanat
 • (Psalmi)
 • Kysymykset tai kehotus (kysymys lapsen nimestä, kastamisesta ja kristillisestä kasvatuksesta)
 • Ristinmerkki
 • Rukous lapsen puolesta
 • Raamatunluku (Mark.10:13-16, Lasten evankeliumi; lisäksi voidaan lukea muitakin kohtia)
 • Papin puhe
 • (Virsi tai muuta sopivaa musiikkia)
 • Kastekäsky (Matt.28:18-20)
 • Uskontunnustus (seurakunta seisoo)
 • Kaste (kastamiseen liittyy lapsen siunaaminen kättenpäällepanemisella, seurakunta seisoo)
 • Kastekynttilän sytytys
 • (Virsi tai muuta sopivaa musiikkia)
 • Yhteinen esirukous
 • Isä meidän
 • Siunaus
 • Virsi

Kodin siunaaminen

Uuden kodin voi halutessaan pyytää siunata. Siunaaminen voidaan toimittaa erikseen omana tilaisuuteenaan pyytämällä ystäviä ja naapuria mukaan juhlaan. Tällöin voidaan käyttää kodin siunaamisen kaavaa. Siunaaminen voidaan tehdä myös kastejuhlassa esimerkiksi esirukouksen yhteydessä.

Kodin siunaaminen on kiva tapa koota ystäviä yhteen, kiittää kodista ja pyytää Jumalan varjelusta kodille, perheenjäsenille ja vieraille!