Taloustoimisto

Taloustoimisto hoitaa seurakunnan hallinto- ja talousasiat, laskutukset ja laskunmaksut, haudanhoitoasiat, valmistelee seurakunnan talousarvion virkamiesesityksen ja tekee seurakunnan tilinpäätöksen, hoitaa palkanmaksun ym.

 

isonkyron.seurakunta@evl.fi.

Talousasioita voi kysyä kirkkoherranvirastosta, puh. 044 769 7543.