Kirkkoherran virka

Isonkyrön kirkkoherran viran hakijat ovat Ylihärmän aluekappalainen Satu Linko ja Lahden seurakuntayhtymän kasvatustyön teologi Jari Laulainen.

Tuomiokapituli laatii hakijoista lausunnon sekä määrää vaalin toimittajan, joka on Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra Jukka Salo. Ma 6.8. kirkkoneuvoston asettama haastatteluryhmä haastattelee hakijat ja klo 18 alkaa avoin tilaisuus seurakuntalaisille, kirkkovaltuuston jäsenille ja työntekijöille. Haastatteluryhmä tekee esityksen kirkkoneuvostolle, joka kokoontuu 15.8. ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto kokoontuu valitsemaan kirkkoherran 23.8. klo 19.

Kirkkoherran virka

26.1.2018 13.33

Isonkyrön seurakunnan kirkkoherran viran erityistarpeita ovat: henkilöstöhallinnolliset taidot ja kokemus, yhteistyökyky, viestinnälliset taidot, seurakunnan strategian toteuttaminen ja kehittäminen, verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa. Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta ja muutosjohtajuutta sekä avoimuutta seurakuntatyön, erityisesti jumalanpalveluselämän, kehittämisessä.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa 22.2.2018 kello 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta: https://rekry.evl.fi/rekry2/#/job/12900?lang=fi_FI&portal=rekry2&ref=11dsxolkc1i4j

Tiedusteluihin vastaavat: vt. khra Eero Holma, p. 044-5598764 ja kvpj Sirkku Rinnekari,

p. 040-5293717 (klo 12-20 välisenä aikana).

« Uutislistaukseen