Kesätyöpaikat

Hautausmaatyö

Seurakuntaan otetaan kesäksi aputyövoimaa hautausmaalle. Kesätyöpaikkoihin jätetään hakemus, joka on ohessa. Sen voi hakea seurakunnasta tai tulostaa ja toimittaa seurakuntaan viimeistään 15.3.2018 os. Pappilanmutka 1, 61500  Isokyrö. Tiedustelut hautausmaanhoitaja Jukka Hakamaa puh.  0440752111 tai  kirkkoherra Eero Holma 044 559 8764. 

Hautausmaan kesätyötä voi hakea myös lähettämällä sähköpostin os. isonkyron.seurakunta@evl.fi ja laittamalla kysytyt tiedot alla olevan linkin tiedot:

Hautausmaan kesätyöhakemus.

Paikoista päätetään 15.3. jälkeen ja ilmoitetaan hakijoille. Jaksot eivät ole kovin pitkiä ja sopivat 17 vuotta täyttäneille.

Vanhan kirkon oppaat

Kesäksi palkataan yleensä Vanhaan kirkkoon pari opasta, jotka jakavat kesän opastukset viikolla. Oppaan tehtävään kuuluu myös vanhan kirkon siivous. Oppaan paikkaa haetaan erikseen viimeistään 15.4.2018  vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella os. Pappilanmutka 1, 61500  Isokyrö. Tiedustelut vs. kirkkoherra Eero Holma 044 5598764. 

Kirkkoherran virka (Isonkyrön seurakunta)

Haku päättyy 9.4.2018 klo 15:00.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Isonkyrön seurakunnan kirkkoherran viran 24.1.–22.2.2018. Virka on uudelleen haettavana 9.3-9.4.2018. Vaalitapa on välillinen.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Isonkyrön seurakunnan kirkkoherran viran erityistarpeita ovat: henkilöstöhallinnolliset taidot ja kokemus, yhteistyökyky, viestinnälliset taidot, seurakunnan strategian toteuttaminen ja kehittäminen, verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa. Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta ja muutosjohtajuutta sekä avoimuutta seurakuntatyön, erityisesti jumalanpalveluselämän, kehittämisessä.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa 9.4.2018 kello 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta: https://rekry.evl.fi/rekry2/#/job/12900?lang=fi_FI&portal=rekry2&ref=11dsxolkc1i4j

Tiedusteluihin vastaavat: vt. khra Eero Holma, p. 044-5598764 ja kvpj Sirkku Rinnekari,

p. 040-5293717 (klo 12-20 välisenä aikana).